Produk

Pembiayaan-i / Pembiayaan Perumahan-i SJKP
Bank Rakyat dengan kerjasama SJKP memberi pembiayaan perumahan terbaik untuk membantu anda memiliki rumah idaman.
 • Rumah Dalam Pembinaan
 • Rumah Siap / Lelong / Subsale
 •  Warganegara Malaysia;
 • i. Pemohon yang berpendapatan tetap;Atau
  ii. Pemohon  yang tidak berpendapatan tetap;Atau
  iii. Pemohon yang menjalankan perniagaan.
 • Umur 18 tahun semasa permohonan dan tidak melebihi 65 tahun.
 • Pembelian rumah pertama dan didiami.
 • Pemohon perlu mengemukakan surat deklarasi yang menyatakan permohonan pembiayaan adalah rumah pertama dan untuk didiami sendiri.
 • Pemohon mesti tinggal di dalam kawasan 20 km daripada cawangan bank sewaktu permohonan dibuat melainkan mendapat kebenaran dari SJKP.
 • Membuktikan pendapatan melalui:
 • i. penyata akaun simpanan/semasa bagi 3 bulan terkini dengan pendapatan minimum sekurang-kurangnya RM 1000.00 sebulan dan disahkan oleh Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) atau kakitangan kerajaan kategori A/ Penghulu/ Ketua Kampung.
 • Permohanan bersama juga dibenarkan di antara adik-beradik atau ibu bapa dengan anak dengan syarat kedua-dua pemohon tidak memiliki rumah.
 • Sekiranya salah satu pemohon berpendapatan tetap, permohonan boleh dipertimbangkan dengan syarat pendapatan pemohon yang tidak berpendapatan tetap adalah lebih tinggi daripada pemohon yang berpendapatan tetap.
Sehingga 100% termasuk MRTT / Yuran Guaman / Kos Penilaian & Duti Setem
1 kadar sahaja iaitu KA + 2.05 tanpa mengira jumlah pembiayaan, jumlah pembiayaan maksimum RM300,000 sahaja
Kadar Asas (KA): 4.10%
MRTT = Mortgage Reducing Term Takaful

Kadar Efektif Pembiayaan Perumahan-i
Jumlah pembiayaan RM200,000, 30 tahun tempoh pembiayaan, tiada tempoh pegangan
Kadar Rujukan Setahun Kadar Asas (KA) = 4.10%
(mulai 06 Februari 2018)
Kadar Keuntungan Setahun KA + 2.05
Kadar Keuntungan Efektif Setahun 6.15%
 
35 tahun atau sehingga umur 65 tahun, yang mana terdahulu.
 
TRANSAKSI Caj
Fi Wakalah atau Agensi Fi Wakalah atau agensi berjumlah RM30.00
Penyimpanan Dokumen Sekuriti Setelah Penjelasan Penuh. RM10 setiap set sebulan
Pengeluaran Penyata untuk tujuan pengeluaran KWSP RM15 setiap dokumen
 
 • Biro Perkhidmatan Angkasa
 • Potongan Gaji Majikan
 • Potongan Akaun Simpanan-i
 • Bayaran Secara Elektronik
 
Kategori Pemohonan Dokumen
Pendapatan Tetap Salinan MyKad; atau
Kad Kuasa (Polis / Tentera) dan
Surat Pengesahan pendapatan daripada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) atau kakitangan kerajaan kategori A/ Penghulu/ Ketua Kampung.
Salinan Penyata Gaji 3 bulan terkini
Penyata Bank 3 bulan terkini
Borang EA / Penyata KWSP
Surat Pengesahan Majikan
Pendapatan Tidak Tetap (Sumber Pendapatan dari Perniagaan) Salinan MyKad: dan
Surat Pengesahan pendapatan daripada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) atau kakitangan kerajaan kategori A/ Penghulu/ Ketua Kampung.
Penyata Bank 6 bulan terkini (Individu / Perniagaan)
Pendaftaran Perniagaan / Borang 24 atau 49
Borang B dan Resit Bayaran
Dokumen Harta Perjanjian Jual Beli
Salinan Geran
Tawaran Pembelian dari Pemaju
Resit Bayaran Pendahuluan
Memorandum Jualan: Lelong
Laporan Penilaian: Rumah siap / lelong / subsale

Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 Februari 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat