Produk

Pembiayaan-i / Pembiayaan Perumahan-i PR1MA
Bank Rakyat menyediakan pembiayaan bagi projek yang dibangunkan oleh PR1MA
 • Pembelian rumah kediaman dalam pembinaan / siap sepenuhnya
 • Pembiayaan sehingga 110%
 • Tiada tempoh pegangan
 • Warganegara Malaysia
 • Berumur tidak kurang daripada 21 tahun dan tidak lebih 70 tahun pada tarikh tamat tempoh pembiayaan
 • Terbuka kepada permohonan individu dan permohonan bersama
 • Sekiranya permohonan bersama, hanya suami isteri dibenarkan di mana kedua-dua pemohon perlu mengikut kelayakan yang ditetapkan
 • Pendapatan isi rumah individu atau keluarga antara RM2,500 – RM15,000
 • Tidak memiliki lebih daripada satu (1) hartanah sama ada diri sendiri atau pasangan, jika ada
 • Tujuan pembelian adalah untuk didiami

PR1MA: 100% Harga Belian + 10% (5% MRTT + 5% Kos Guaman)

Pakej
Jumlah Pembiayaan
Kadar Keuntungan

PR1MA

Terbuka

KA + 0.58%

Kadar Asas (KA): 4.10%

MRTT = Mortgage Reducing Term Takaful

35 tahun atau sehingga umur 70 tahun, yang mana terdahulu

 • Biro Potongan Angkasa (BPA)
 • Potongan Gaji Majikan (PGM)
 • Potongan Akaun Simpanan (PAS)
 • Pembayaran melalui Elektronik
Kategori Pemohonan Dokumen

Pendapatan Tetap

 • Salinan MyKad; atau
 • Kad Kuasa (Polis / Tentera)
 • Salinan Penyata Gaji 3 bulan terkini
 • Penyata Bank 3 bulan terkini
 • Borang EA / Penyata KWSP
 • Surat Pengesahan Majikan

Pendapatan Tidak Tetap 

(Sumber Pendapatan dari Perniagaan)

 

 • Salinan MyKad; atau
 • Kad Kuasa (Polis / Tentera)
 • Penyata Bank 6 bulan terkini (Individu / Perniagaan)
 • Pendaftaran Perniagaan / Borang 24 atau 49
 • Borang B dan Resit Bayaran

Dokumen Harta

 • Surat Tawaran yang dikeluarkan oleh Perbadanan PR1MA.
 • Perjanjian Jual Beli
 • Salinan Geran
Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 November 2018 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat