Produk

Pembiayaan-i / Pembiayaan Perumahan-i
Bank Rakyat memberi pembiayaan perumahan terbaik untuk membantu anda memiliki rumah idaman.
 • Rumah Dalam Pembinaan
 • Rumah Siap / Lelong / Subsale
 • Pembiayaan Semula
 • Membeli dan Menebus Tanah Tapak Perumahan
 • Bina Rumah Atas Tanah Tapak Perumahan
 • Berumur tidak kurang daripada 18 tahun semasa permohonan dan tidak lebih 70 tahun pada tarikh tamat tempoh pembiayaan
 • Tidak muflis
 • Tidak mempunyai rekod buruk dengan Bank atau institusi-institusi kewangan lain
 • Permohonan secara bersama adalah dibenarkan dan tertakluk kepada hubungan kekeluargaan terdekat seperti berikut:
  1. Suami / isteri
  2. Ibu / bapa
  3. Anak
  4. Adik-beradik kandung

Sehingga 95% termasuk MRTT / Yuran Guaman / Kos Penilaian.

Pakej
Permohonan  dengan  MRTT
Permohonan  tanpa  MRTT

Pembiayaan Perumahan-i

 

 

Jumlah Pembiayaan

Kadar Keuntungan

Jumlah Pembiayaan

Kadar Keuntungan

Kurang RM200,000

KA + 1.30%

Kurang RM200,000

KA + 1.40%

 

RM200,000 - RM349,999

KA + 1.00%

RM200,000 - RM349,999

KA + 1.10%

RM350,000  & ke atas

KA + 0.80%

RM350,000  & ke atas

KA + 0.90%

Kadar Asas (KA): 4.10%

MRTT = Mortgage Reducing Term Takaful

Kadar Efektif Pembiayaan Perumahan-i
Jumlah pembiayaan RM350,000, 30 tahun tempoh pembiayaan, tiada tempoh pegangan
Kadar Rujukan Setahun Kadar Asas (KA) = 4.10%
(mulai 06 Februari 2018)
Kadar Keuntungan Setahun KA + 0.80%
Kadar Keuntungan Efektif Setahun 4.90%

35 tahun atau sehingga umur 70 tahun, yang mana terdahulu.

TRANSAKSI Caj
Fi Wakalah atau Agensi Fi Wakalah atau agensi berjumlah RM30.00 termasuk 0% GST.
Penyimpanan Dokumen Sekuriti Setelah Penjelasan Penuh. RM10.00 setiap set sebulan (termasuk 0% GST)
Pengeluaran Penyata untuk tujuan pengeluaran KWSP RM15.00 setiap dokumen (termasuk 0% GST)

 • Biro Perkhidmatan Angkasa
 • Potongan Gaji Majikan
 • Potongan Akaun Simpanan-i
 • Bayaran Secara Elektronik
Kategori Pemohonan Dokumen
Pendapatan Tetap
 • Salinan MyKad; atau
 • Kad Kuasa (Polis / Tentera)
 • Salinan Penyata Gaji 3 bulan terkini
 • Penyata Bank 3 bulan terkini
 • Borang EA / Penyata KWSP
 • Surat Pengesahan Majikan

Pendapatan Tidak Tetap (Sumber Pendapatan dari Perniagaan)

 • Salinan MyKad; atau
 • Kad Kuasa (Polis / Tentera)
 • Penyata Bank 6 bulan terkini (Individu / Perniagaan)
 • Pendaftaran Perniagaan / Borang 24 atau 49
 • Borang B dan Resit Bayaran
Dokumen Harta
 • Perjanjian Jual Beli
 • Salinan Geran
 • Tawaran Pembelian dari Pemaju
 • Resit Bayaran Pendahuluan
 • Memorandum Jualan: Lelong
 • Laporan Penilaian: Rumah siap / lelong / subsale / bina rumah atas tapak perumahan / pembiayaan semula
Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 November 2018 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat