Produk

Pembiayaan-i / Pembiayaan Peribadi-i Sektor Swasta
Dengan kadar keuntungan yang sangat kompetitif di pasaran, Pembiayaan Peribadi-i Swasta adalah direka khas bagi memenuhi keperluan kewangan anda.

Tawarruq

 • Amaun pembiayaan sehingga RM150,000
 • Tempoh pembiayaan:
  PENDAPATAN KASAR TEMPOH PEMBIAYAAN
  PERMOHONAN BARU PERMOHONAN BERULANG

  RM2,000 – RM 3,000

  5 Tahun 10 Tahun
  RM3,001 dan ke atas 10 tahun
 • Tiada jaminan diperlukan
 • Perlindungan takaful atas pilihan pelanggan
 • Warganegara Malaysia
 • Berumur minimum 18 tahun dan maksimum 60 tahun semasa tamat tempoh pembiayaan
 • Gaji kasar minimum termasuk elaun tetap adalah seperti berikut :
  • Berjawatan tetap RM2,000 dan keatas
  • Berjawatan kontrak RM8,000 dan keatas
CARA BAYARAN ANSURAN PENDAPATAN KELAYAKAN
 • Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA)
 • Potongan Gaji Majikan (PGM)
 • Pindahan Gaji Ke Bank Rakyat
RM 2,000 – RM 4,000 15 kali gaji kasar sebulan
RM 4,001 – RM 6,000 20 kali gaji kasar sebulan
Melebihi RM 6,000 25 kali gaji kasar sebulan

Pembayaran Secara Elektronik

RM 1,000 – RM 5,000 5 kali gaji kasar sebulan
RM 5,001 – RM 10,000 8 kali gaji kasar sebulan

Melebihi RM 10,000

10 kali gaji kasar sebulan

Kadar Terapung

CARA BAYARAN TEMPOH KADAR KEUNTUNGAN EFEKTIF / RATA
 • Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA)
 • Potongan Gaji Majikan (PGM)
 • Pindahan Gaji Ke Bank Rakyat
Sehingga 3 Tahun KA + 5.37% 9.47% / 5.09%
Melebihi 3 – 10 tahun KA + 5.52% 9.62% / 5.61%

Pembayaran Secara Elektronik

Sehingga 3 Tahun KA+ 7.37% 11.47% / 6.22%
Melebihi 3 – 10 tahun KA+ 7.52% 11.62% / 6.95%

*Nota :

 1. Kadar asas (KA) semasa ialah 4.10%
 2. Tambahan kadar keuntungan sebanyak 1.5% atas kadar keuntungan semasa untuk pembiayaan tanpa takaful
 3. Kadar syiling = efektif + 4.00%
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN PERMOHONAN BARU PERMOHONAN BERULANG
 • Salinan MyKad

 • Slip gaji untuk 3 bulan terakhir.

 • Penyata Bank untuk 3 bulan terakhir (pengkreditan gajI)
 
 • Penyata KWSP
 • Dan sekurang-kurangnya satu daripada berikut:
  • Surat Pengesahan Majikan
  • Borang EA
  • Slip Pengesahan Penerimaan e-B oleh LHDN

TRANSAKSI CAJ
Duti Setem 0.5% dari jumlah pembiayaan seperti yang terkandung dalam Akta Duti Setem 1949.
Caj ganti rugi (Ta`widh) kerana bayaran lewat Ketika tempoh pembiayaan: 1% setahun ke atas jumlah bayaran bulanan tertunggak
Selepas tamat tempoh pembiayaan: Berdasarkan kadar semasa Pasaran Kewangan Antara Bank secara Islam ke atas baki tertunggak.
Takaful Anda dinasihatkan untuk mengambil perlindungan Takaful Berkelompok daripada syarikat takaful yang dilantik oleh Bank.
Fi Wakalah atau Agensi Fi Wakalah atau agensi berjumlah RM28.30 termasuk Yuran Broker.

Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif sehingga 31 Mei 2018. Berikutan pelaksanaan GST berkadar sifar (0%) mulai 1 Jun 2018, kadar, fi dan caj akan dikemaskini pada tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat