Produk

Pembiayaan-i / Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam
Mendapatkan tunai kini lebih mudah dengan Pembiayaan Peribadi-i. Nikmatilah akses mudah kepada dana yang diperlukan untuk menguruskan kewangan anda.

Tawarruq

 • Amaun pembiayaan sehingga RM200,000
 • Tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun
 • Tiada jaminan diperlukan
 • Perlindungan takaful atas pilihan pelanggan
 • Pilihan kadar keuntungan tetap atau terapung
 • Warganegara Malaysia
 • Berumur minimum 18 tahun dan maksimum 60 tahun semasa tamat tempoh pembiayaan
 • Berpendapatan bulanan tetap minimum RM1,000 termasuk elaun tetap
 • Berkhidmat dalam sektor awam & syarikat GLC terpilih
 • Telah berkhidmat minimum tiga (3) bulan
 • Bayaran ansuran seperti berikut:
BAYARAN ANSURAN KELAYAKAN
 • Pindahan Gaji ke Bank Rakyat
sehingga RM200,000
 • Biro Perkhidmatan Angkasa
 • Potongan Gaji Majikan (PGM)
 • Pembayaran Secara Elektronik

Berdasarkan gandaan gaji atau RM200,000 yang mana terendah.

PENDAPATAN KELAYAKAN
RM 1,000 – RM 5,000 5 kali gaji kasar sebulan
RM 5,001 – RM 10,000 8 kali gaji kasar sebulan
Melebihi RM 10,000 10 kali gaji kasar sebulan
 

Kadar Tetap

CARA BAYARAN TEMPOH PEMBIAYAAN KADAR RATA
 • Pindahan Gaji Ke Bank Rakyat
 • Biro Perkhidmatan Angkasa
 • Potongan Gaji Majikan

Sehingga 3 tahun

4.54%
Melebihi 3 - 10 tahun 4.99%
 • Pembayaran Secara Elektronik

Sehingga 3 tahun

6.26%
Melebihi 3 - 10 tahun 7.12%

*Nota :

 1. Kadar keuntungan di atas adalah untuk pembiayaan dengan takaful.
 2. Tambahan kadar keuntungan sehingga 0.86% atas kadar keuntungan semasa untuk pembiayaan tanpa takaful

Kadar Terapung

CARA BAYARAN TEMPOH KADAR KEUNTUNGAN EFEKTIF / RATA
 • Pindahan Gaji Ke Bank Rakyat

Sehingga 3 tahun

KA + 2.31% 6.41% / 3.40%
Melebihi 3 - 10 tahun KA + 2.94% 7.04% / 3.96%
 • Biro Perkhidmatan Angkasa
 • Potongan Gaji Majikan
Sehingga 3 tahun KA + 2.62% 6.72% / 3.57%
Melebihi 3 - 10 tahun KA + 3.15% 7.25% / 4.09%
 • Pembayaran Secara Elektronik
Sehingga 3 tahun KA + 5.12% 9.22% / 4.95%
Melebihi 3 - 10 tahun KA + 5.65% 9.75% / 5.69%

*Nota :

 1. Kadar Asas (KA) semasa ialah 4.10%
 2. Tambahan kadar keuntungan sebanyak 1.5% atas kadar keuntungan semasa untuk pembiayaan tanpa takaful
 3. Kadar syiling = efektif + 4.00%
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN PERMOHONAN BARU PERMOHONAN BERULANG
 • Salinan MyKad/MyTentera.

 • Slip gaji untuk 3 bulan terakhir.

 • Penyata Bank untuk 3 bulan terakhir (pengkreditan gaji)
 
 • Dan sekurang-kurangnya satu daripada berikut:
  • Surat Pengesahan Majikan
  • Borang EA.
 
TRANSAKSI CAJ
Duti Setem 0.5% dari jumlah pembiayaan seperti yang terkandung dalam Akta Duti Setem 1949.
Caj ganti rugi (Ta`widh) kerana bayaran lewat Ketika tempoh pembiayaan: 1% setahun ke atas jumlah bayaran bulanan tertunggak
Selepas tamat tempoh pembiayaan: Berdasarkan kadar semasa Pasaran Kewangan Antara Bank secara Islam ke atas baki tertunggak.
Takaful Anda dinasihatkan untuk mengambil perlindungan Takaful Berkelompok daripada syarikat takaful yang dilantik oleh Bank.
Fi Wakalah atau Agensi Fi Wakalah atau agensi berjumlah RM28.30 termasuk Yuran Broker.

Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 September 2018 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat