Perbankan Runcit

Pembiayaan-i / Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam
Mendapatkan tunai kini lebih mudah dengan Pembiayaan Peribadi-i. Nikmatilah akses mudah kepada dana yang diperlukan untuk menguruskan kewangan anda.

Konsep

Tawarruq

Ciri-Ciri

 • Amaun pembiayaan sehingga RM200,000
 • Tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun
 • Tiada jaminan diperlukan
 • Perlindungan takaful atas pilihan pelanggan
 • Pilihan kadar keuntungan tetap atau terapung

Syarat Pemohon

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur minimum 18 tahun dan maksimum 60 tahun semasa tamat tempoh pembiayaan
 • Berpendapatan bulanan tetap minimum RM1,000 termasuk elaun tetap
 • Berkhidmat dalam sektor awam & syarikat GLC terpilih
 • Telah berkhidmat minimum tiga (3) bulan

Kelayakan Pembiayaan

 • Bayaran ansuran seperti berikut:
BAYARAN ANSURAN KELAYAKAN
 • Pindahan Gaji ke Bank Rakyat
sehingga RM200,000
 • Biro Perkhidmatan Angkasa
 • Potongan Gaji Majikan (PGM)
 • Pembayaran Secara Elektronik

Berdasarkan gandaan gaji atau RM200,000 yang mana terendah.

PENDAPATAN KELAYAKAN
RM 1,000 – RM 5,000 5 kali gaji kasar sebulan
RM 5,001 – RM 10,000 8 kali gaji kasar sebulan
Melebihi RM 10,000 10 kali gaji kasar sebulan
 

Kadar Keuntungan

Kadar Tetap

CARA BAYARAN TEMPOH PEMBIAYAAN KADAR RATA
 • Pindahan Gaji Ke Bank Rakyat
 • Biro Perkhidmatan Angkasa
 • Potongan Gaji Majikan

Sehingga 3 tahun

4.54%
Melebihi 3 - 10 tahun 4.99%
 • Pembayaran Secara Elektronik

Sehingga 3 tahun

6.26%
Melebihi 3 - 10 tahun 7.12%

*Nota :

 1. Kadar keuntungan di atas adalah untuk pembiayaan dengan takaful.
 2. Tambahan kadar keuntungan sehingga 0.86% atas kadar keuntungan semasa untuk pembiayaan tanpa takaful

Kadar Terapung

CARA BAYARAN TEMPOH KADAR KEUNTUNGAN EFEKTIF / RATA
 • Pindahan Gaji Ke Bank Rakyat

Sehingga 3 tahun

KA + 2.31% 6.16% / 3.26%
Melebihi 3 - 10 tahun KA + 2.94% 6.79% / 3.80%
 • Biro Perkhidmatan Angkasa
 • Potongan Gaji Majikan
Sehingga 3 tahun KA + 3.12% 6.97% / 3.70%
Melebihi 3 - 10 tahun KA + 3.65% 7.50% / 4.24%
 • Pembayaran Secara Elektronik
Sehingga 3 tahun KA + 5.12% 8.97% / 4.81%
Melebihi 3 - 10 tahun KA + 5.65% 9.50% / 5.53%

*Nota :

 1. Kadar Asas (KA) semasa ialah 3.85%
 2. Tambahan kadar keuntungan sebanyak 1.5% atas kadar keuntungan semasa untuk pembiayaan tanpa takaful
 3. Kadar syiling = efektif + 4.00%

Dokumen Yang Diperlukan

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN PERMOHONAN BARU PERMOHONAN BERULANG
 • Salinan MyKad/MyTentera.

 • Slip gaji untuk 3 bulan terakhir.

 • Penyata Bank untuk 3 bulan terakhir (pengkreditan gaji)
 
 • Dan sekurang-kurangnya satu daripada berikut:
  • Surat Pengesahan Majikan
  • Borang EA.
 

Fi & Caj

TRANSAKSI CAJ
Duti Setem 0.5% dari jumlah pembiayaan seperti yang terkandung dalam Akta Duti Setem 1949.
Nota: Anda dinasihatkan untuk mengambil perlindungan Takaful Berkelompok daripada syarikat takaful yang dilantik oleh Bank.
Caj ganti rugi (Ta`widh) kerana bayaran lewat Ketika tempoh pembiayaan: 1% setahun ke atas jumlah bayaran bulanan tertunggak
Selepas tamat tempoh pembiayaan: Berdasarkan kadar semasa Pasaran Wang Antara Bank secara Islam ke atas baki prinsipal tertunggak.
Fi Wakalah atau Agensi Fi Wakalah atau agensi berjumlah RM30.00 termasuk 6% GST.

Helaian Pendedahan Produk

Ilustrasi Jadual Pembayaran

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat