Produk

Pembiayaan-i / Pembiayaan Peribadi-i Pesara
Pembiayaan Peribadi-i direka khusus untuk golongan pesara kerajaan. Dengan kadar keuntungan dan ansuran bulanan yang berpatutan, persaraan impian anda akan jadi kenyataan.

Tawarruq

 • Had Maksimum Pembiayaan
  • Maksimum RM100,000 ; ATAU
  • Maksimum 15 kali pencen kasar bulanan
 • Tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun
 • Tiada jaminan diperlukan
 • Perlindungan takaful atas pilihan pelanggan
 • Pesara kerajaan
 • Berumur tidak lebih dari 65 tahun semasa tamat tempoh pembiayaan.
 • Minimum pencen RM800 sebulan
TEMPOH KADAR KEUNTUNGAN EFEKTIF / RATA
1 - 10 tahun KA + 4.26% 8.36% / 4.79%

1. *Nota : Kadar asas (KA) semasa ialah 4.10%

2. Tambahan kadar keuntungan sebanyak 1.5% atas kadar keuntungan semasa untuk pembiayaan tanpa takaful

 • Pindahan Pencen ke Bank Rakyat
Perkara JPA JHEV
Mykad
Kad Pesara Kerajaan  
Kad Pesara Tentera  
Lejar Pesara  
Penyata Pencen  

Nota

 • JPA : Jabatan Perkhidmatan Awam
 • JHEV : Jabatan Hal Ehwal Veteren
TRANSAKSI CAJ
Duti Setem 0.5% dari jumlah pembiayaan seperti yang terkandung dalam Akta Duti Setem 1949.
Caj ganti rugi (Ta`widh) kerana bayaran lewat Ketika tempoh pembiayaan: 1% setahun ke atas jumlah bayaran bulanan tertunggak
Selepas tamat tempoh pembiayaan: Berdasarkan kadar semasa Pasaran Kewangan Antara Bank secara Islam ke atas baki tertunggak.
Takaful Anda dinasihatkan untuk mengambil perlindungan Takaful Berkelompok daripada syarikat takaful yang dilantik oleh Bank.
Fi Wakalah atau Agensi Fi Wakalah atau agensi berjumlah RM28.30 termasuk Yuran Broker.

Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 September 2018 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat