Produk

Pembiayaan-i / Pembiayaan Pendidikan-i
Melangkah kehadapan untuk mencapai impian! Dengan Pembiayaan Pendidikan-i Bank Rakyat, anda boleh memberi tumpuan kepada pengajian dan kami akan uruskan keperluan kewangan anda.
 • Warganegara Malaysia
 • Berumur minimum 18 tahun dan tidak melebihi 60 tahun di akhir tempoh pembiayaan
 • Berpendapatan bulanan minimum RM2,000
 • Amaun pembiayaan sehingga RM1,000,000
 • Tempoh pembiayaan sehingga 20 tahun (termasuk tempoh tangguhan)
 • Tempoh tangguhan berdasarkan tempoh pengajian atau maksimum 4 tahun yang mana terdahulu
 • Perlindungan takaful atas pilihan pelanggan
 • Penjamin diperlukan
 • Cagaran:
  Jumlah Pembiayaan (RM) Nilai Cagaran
  ≤250,000 Tiada cagaran
  250,001 – 500,000 50% atas jumlah pembiayaan
  > 500,000 hingga 1 juta

  75% atas jumlah pembiayaan

  Cagaran yang diterima oleh bank :
  • Hartanah 
  • Akaun Deposit-i Berjangka Bank Rakyat
  • Unit Amanah dibenarkan Amanah Saham Bumiputera (ASB)
Cara Bayaran Tempoh Pembiayaan Kadar Rata
 • Pindahan Gaji Ke Bank Rakyat
 • Biro Perkhidmatan Angkasa
 • Potongan Gaji Majikan
KA + 3.65% 7.75% / 4.85%
 • Pembayaran Secara Elektronik

KA + 5.65%

9.75% / 6.38%

*Nota :

 1. Kadar Asas (KA) semasa ialah 4.10%
 2. Tambahan kadar keuntungan sebanyak 1.50% atas kadar keuntungan semasa untuk pembiayaan tanpa takaful
 3. Kadar syiling = efektif + 4.00%
  Pendapatan Tetap Pendapatan Tidak Tetap
Dokumen Awam Swasta Pesara Pemilik Perniaggan / Profesional Berpendapatan komisen
Salinan MyKad/MyTentera.

Slip gaji untuk 3 bulan terakhir.  

 

 
Penyata Bank untuk 3 bulan terakhir      
Penyata KWSP        
Dan sekurang-kurangnya satu daripada berikut:
 • Surat Pengesahan Majikan
 • Borang EA.
     
Salinan Kad Pesara Kerajaan atau Kad Pesara Tentera      
Surat pengesahan Pindahan Pencen ke Bank Rakyat        
Penyata Pencen (JPA) atau Lejar Pesara (JHEV)        
Penyata bank yang menunjukkan transaksi 6 bulan terakhir      
Sijil pendaftaran perniagaan      
Borang B yang dihantar kepada LHDN / Resit bayaran.        
Lesen/ keahlian daripada Badan Iktisas yang diiktiraf      
Borang pendaftaran A & D / Borang 24 & 49 bagi syarikat        
Penyata Komisen 6 bulan terakir        
Salinan asal surat penerimaan universiti / kolej / salinan yang disahkan oleh universiti
Salinan asal jadual yuran pengajian
Transaksi Caj
Duti Setem 0.5% dari jumlah pembiayaan seperti yang terkandung dalam Akta Duti Setem 1949.
Caj ganti rugi (Ta`widh) kerana bayaran lewat Ketika tempoh pembiayaan: 1% setahun ke atas jumlah bayaran bulanan tertunggak
Selepas tamat tempoh pembiayaan: Berdasarkan kadar semasa Pasaran Kewangan Antara Bank secara Islam ke atas baki tertunggak.
Takaful Anda dinasihatkan untuk mengambil perlindungan Takaful Berkelompok daripada syarikat takaful yang dilantik oleh Bank.
Yuran Guaman (jika berkaitan) Yuran guaman untuk dokumentasi pembiayaan, pendaftaran gadaian, carian tanah carian kebankrapan dan lain-lain
Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif sehingga 31 Mei 2018. Berikutan pelaksanaan GST berkadar sifar (0%) mulai 1 Jun 2018, kadar, fi dan caj akan dikemaskini pada tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat