Produk Peribadi

Pembiayaan-i / Pembiayaan Kenderaan-i Skim Graduan
 • Kelayakan minimum:
Pemegang Diploma 
 • 100% daripada harga jualan
 • Warganegara Malaysia
 • Berumur antara 20-30 tahun
 • Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA)
 • Potongan Gaji Majikan (PGM)
 • Bayaran secara elektronik
 • Salinan MyKad
 • Salinan lesen memandu
 • Surat penggajian
 • Salinan Diploma/Transkrip Ijazah
 • Pesanan jualan kenderaan
 • RM30,000 - RM150,000
Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat