Produk

Pembiayaan-i / Pembiayaan Kenderaan-i Motosikal Berkuasa Rendah
Pembiayaan Kenderaan-i Motosikal Berkuasa Rendah menawarkan skim bayaran ansuran yang fleksibel bagi motosikal berkuasa 100CC ke 250CC.

Murabahah (Tawarruq)

 • Kadar kompetatif
 • Margin pembiayaan sehingga 100%
 • Pembiayaan sehingga RM25,000
 • Tempoh pembiayaan sehingga 6 tahun
 • Motosikal berkuasa 100cc – 250cc
 • Tiada penjamin*
 • Warganegara Malaysia
 • Berumur 18 tahun dan keatas
 • Gaji bulanan minimum adalah RM1,500
 • Minimum enam (6) bulan berkerja

Sila hubungi cawangan terdekat kami untuk maklumat.

 • Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA)
 • Potongan Gaji Majikan (PGM)
 • 1 Salinan MyKad
 • 1 Salinan 3 bulan slip gaji terkini
 • Penyata Transaksi Akaun
Perkara Caj
Bayaran Perkhidmatan RM200
Yuran Guaman Perjanjian RM200 – RM250 (diserap oleh Bank)
Duti Setem Ad Velarom (diserap oleh Bank)
Fi Wakalah atau Agensi Fi Wakalah atau agensi berjumlah RM30.00 termasuk 0% GST.
Pengeluaran surat kepada JPJ bagi perubahan no. enjin kenderaan, pertukaran no. pendaftaran kenderaan, kad pendaftaran pendua dsb. RM15.00 setiap dokumen (termasuk 0% GST)
Pengeluaran surat kepada pihak berkuasa bagi pindahan kenderaan ke Malaysia Timur dan sebaliknya. RM15.00 setiap dokumen (termasuk 0% GST)

Terdapat di 15 cawangan Auto terpilih seluruh Malaysia

No. Cawangan
1 Kajang
2 Banting
3 Bandar Tun Razak
4 Kangar
5 Sungai Petani
6 Muar
7 Larkin Perdana
8 Tawau
9 Kemaman
10 Jertih
11 Temerloh
12 Bahau
13 Taiping
14 Simpang Tiga
15 Sibu
Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 November 2018 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat