Produk

Pembiayaan-i / Pembiayaan Kenderaan-i Motosikal Berkuasa Rendah
Pembiayaan Kenderaan-i Motosikal Berkuasa Rendah menawarkan skim bayaran ansuran yang fleksibel bagi motosikal berkuasa 100CC ke 250CC.

Murabahah (Tawarruq)

 • Kadar kompetatif
 • Margin pembiayaan sehingga 100%
 • Pembiayaan sehingga RM25,000
 • Tempoh pembiayaan sehingga 6 tahun
 • Motosikal berkuasa 100cc – 250cc
 • Tiada penjamin*
 • Warganegara Malaysia
 • Berumur 18 tahun dan keatas
 • Gaji bulanan minimum adalah RM1,500
 • Minimum enam (6) bulan berkerja

Sila hubungi cawangan terdekat kami untuk maklumat.

 • Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA)
 • Potongan Gaji Majikan (PGM)
 • 1 Salinan MyKad
 • 1 Salinan 3 bulan slip gaji terkini
 • Penyata Transaksi Akaun
Perkara Caj
Bayaran Perkhidmatan RM200
Yuran Guaman Perjanjian RM200 – RM250 (diserap oleh Bank)
Duti Setem Ad Velarom (diserap oleh Bank)
Fi Wakalah atau Agensi Fi Wakalah atau agensi berjumlah RM30.00 termasuk 0% GST.
Pengeluaran surat kepada JPJ bagi perubahan no. enjin kenderaan, pertukaran no. pendaftaran kenderaan, kad pendaftaran pendua dsb. RM15.00 setiap dokumen (termasuk 0% GST)
Pengeluaran surat kepada pihak berkuasa bagi pindahan kenderaan ke Malaysia Timur dan sebaliknya. RM15.00 setiap dokumen (termasuk 0% GST)

Terdapat di 15 cawangan Auto terpilih seluruh Malaysia

No. Cawangan
1 Kajang
2 Banting
3 Bandar Tun Razak
4 Kangar
5 Sungai Petani
6 Muar
7 Larkin Perdana
8 Tawau
9 Kemaman
10 Jertih
11 Temerloh
12 Bahau
13 Taiping
14 Simpang Tiga
15 Sibu
Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif sehingga 31 Mei 2018. Berikutan pelaksanaan GST berkadar sifar (0%) mulai 1 Jun 2018, kadar, fi dan caj akan dikemaskini pada tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat