Produk

Pembiayaan-i / Pembiayaan Kenderaan-i (An Naqlu 2)
Pembiayaan Kenderaan-i Bank Rakyat menawarkan skim bayaran ansuran yang fleksibel dan berpatutan apabila membeli kereta baru buatan tempatan dan bukan tempatan yang terdapat di pasaran.
 • Murabahah (Tawarruq)
 • Margin maksimum adalah 100% daripada harga jualan atau invois
 • Tempoh pembiayaan sehingga 9 tahun
 • Had pembiayaan adalah terbuka dan tertakluk pada keupayaan pelanggan membayar ansuran bulanan
 • Pembiayaan adalah untuk semua kenderaan penumpang dan persendirian baharu dan terpakai.
 • Berumur tidak kurang daripada 18 tahun dan tidak melebihi umur persaraan 55/56/60* tahun semasa tamat tempoh pembiayaan.
 • Terbuka kepada warga kerja sektor awam dan swasta berpendapatan tetap yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 bulan.
 • Gaji bulanan minimum ialah RM1,500

Sila hubungi cawangan terdekat kami untuk maklumat.

 • Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA)
 • Potongan Gaji Majikan (PGM)
 • 1 Salinan MyKad
 • 1 Salinan Lesen Memandu
 • 1 Salinan 3 bulan Slip Gaji terkini
 • Penyata Transaksi Akaun
 • Salinan Surat Pengesahan Majikan
Perkara Caj
Pembiayaan Kenderaan-i Ad Valorem
Yuran guaman perjanjian RM212.00 – RM265.00
Fi Wakalah atau Agensi Fi Wakalah atau agensi berjumlah RM30.00 termasuk 0% GST.
Pengeluaran surat kepada JPJ bagi perubahan no. enjin kenderaan, pertukaran no. pendaftaran kenderaan, kad pendaftaran pendua dsb. RM15.00 setiap dokumen (termasuk 0% GST)
Pengeluaran surat kepada pihak berkuasa bagi pindahan kenderaan ke Malaysia Timur dan sebaliknya. RM15.00 setiap dokumen (termasuk 0% GST)

Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat