Produk Peribadi

Pembiayaan-i / Consumer Guide on Reference Rate

1. Apakah Kadar Asas (KA)?

KA yang ditawarkan untuk produk ini adalah berdasarkan kepada Penanda Aras Kos Dana (Marginal Cost of Fund). Penanda Aras Kos Dana tersebut akan mencerminkan kos untuk mendapatkan dana baharu dan kadar rujukan 3-bulan Kadar Tawaran Antara Bank Kuala Lumpur (KLIBOR).

2. Apakah senario yang boleh menyebabkan perubahan Kadar Asas?

KA boleh berubah apabila berlakunya perubahan dalam Penanda Aras Kos Dana (COF). Perubahan Penanda Aras Kos Dana akan berlaku sekiranya terdapat perubahan Kadar Dasar Semalaman (OPR) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Polisi Monetari, Bank Negara Malaysia, serta faktor-faktor lain seperti keadaan pasaran pendanaan.

2. Penanda aras Kos Dana rujukan

Please be informed that we have enhanced our Home Financing-i Terms & Conditions to give a better and clear understanding to our customers. The revised Home Financing-i Terms & Conditions will take effect on 1st September 2019