Produk

Kemudahan Pelanggan / Western Union
  • Jadual Caj perkhidmatan yang dikenakan kepada pengirim wang.
NEGARA AMAUN KIRIMAN (RM) CAJ (RM)
INDONESIA 1.00 – 1,500.00 11.00
1,500.01 – 2,000.00 14.00
2,000.01 – 2,500.00 17.00
2,500.01 – 3,300.00 23.00
3,300.01 – 17,500.00 28.00
FILIPINA 1.00 – 1,700.00 17.00
1,700.01 – 3,500.00 27.00
3,500.01 – 5,000.00 38.00
5,000.01 – 7,000.00 45.00
7,000.01 – 13,800.00 62.00
13,800.01 – 17,500.00 72.00
VIETNAM 1.00 – 5,000.00 41.00
5000.01 – 7,000.00 90.00
7,000.01 – 8,600.00 134.00
8,600.01 – 17,500.00 173.00
INDIA 1.00 – 1,900.00 14.00
1,900.01 – 3,800.00 28.00
3,800.01 – 5,700.00 42.00
5,700.01 – 47,000 46.00
BANGLADESH DAN PAKISTAN 1.00 – 1,700.00 27.00
1,700.01 – 3,500.00 38.00
3,500.01 – 5,000.00 45.00
5,000.01 – 7,000.00 55.00
7,000.01 – 10,500.00 62.00
10,500.01 – 14,000.00 72.00
14,000.01 – 17,500.00 83.00
NEPAL 1.00 – 1,300.00 17.00
1,300.01 – 3,000.00 27.00
3,000.01 – 5,000.00 41.00
5,000.01 – 6,800.00 55.00
6,800.01 – 10,500.00 62.00
10,500.01 – 14,000.00 72.00
14,000.01 – 17,500.00 83.00
SRI LANKA 1.00 – 3,400.00  
3,400.01 – 6,800.00  
6,800.01 – 10,500.00  
10,500.01 – 13,800.00  
13,800.01 - 17,300.00  
17,300.01 – 19,000.00  
  • Hantar wang menerusi Western Union Bank Rakyat – "Cara Pantas untuk Mengirim dan Menerima Duit Di Seluruh Dunia".
  • Sila kunjungi cawangan kami yang berhampiran atau hubungi kami di 03-2117 9000 untuk maklumat lanjut.
Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 September 2018 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat