Produk Peribadi

Kemudahan Pelanggan / SSPN-i
Skim SSPN-i adalah skim tabung yang diwujudkan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) yang menggalakkan rakyat Malaysia menabung untuk keperluan pendidikan anak-anak masing-masing. Skim ini menawarkan pelbagai faedah termasuk potongan cukai pendapatan bagi simpanan. Bank Rakyat adalah antara Bank yang dilantik PTPTN untuk menjadi agen kepada skim ini.
PERKARA JUMLAH
SSPN Deposit RM 0.50 per transaksi
Pembukaan Akaun SSPN RM 2.50
Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat