Produk Peribadi

Kemudahan Pelanggan / Remittance
Kiriman Wang Asing
  • Konsep syariah yang digunakan ialah Ijarah Khadamat bagi upah pindahan
  • Di tawarkan kepada Individu dan bukan individu yang mempunyai pengenalan diri yang sah

Nikmati perkhidmatan pindahan wang antarabangsa dengan mudah menerusi kerjasama Bank Rakyat dan Merchantrade Asia Sdn Bhd. Perkhidmatan ini juga membolehkan anda menerima wang daripada pengirim di luar negara. Kunjungi cawangan kami sekarang.

Caj Perkhidmatan untuk Pindahan dan Pengambilan Wang.

KORIDOR KAEDAH PEMBAYARAN PERINGKAT BAYARAN CAJ
NEPAL KREDIT AKAUN Sehingga RM 50,000 10.00
TUNAI 12.00
BANGLADESH KREDIT AKAUN
&
TUNAI
Sehingga RM 500 10.00
RM 501 - RM50,000 10.00
PHILIPPINES KREDIT AKAUN Sehingga RM 50,000 12.00
TUNAI 15.00
INDONESIA KREDIT AKAUN Sehingga RM 50,000 10.00
TUNAI 15.00
INDIA KREDIT AKAUN Sehingga RM 1,500 10.00
RM 1,501 - RM 50,000 15.00
TUNAI Sehingga RM 1,000 12.00
RM 1,001 - RM 2,000 14.00
RM 2,001 - RM 3,000 16.00
RM 3,001 - RM 10,000 18.00
SRI LANKA KREDIT AKAUN
&
TUNAI
Sehingga RM 1,500 15.00
RM 1,500 - RM 5,000 20.00
RM 5,001 - RM 50,000 25.00
PAKISTAN KREDIT AKAUN
&
TUNAI
Sehingga RM 800 15.00
RM 801 - RM 50,000 0.00
CHINA KAD UNIONPAY Sehingga RM 50,000 25.00
MYANMAR TUNAI Sehingga RM 3,000 12.00
Sehingga RM 5,000 24.00
Sehingga RM 8,000 36.00
Sehingga RM 50,000 48.00
SINGAPORE KREDIT AKAUN Sehingga RM 5,000 15.00
RM 5,001 - RM 50,000 20.00
UNITED KINGDOM KREDIT AKAUN Sehingga RM 25,000 15.00
RM 25,001 - RM 50,000 20.00
UNITED STATES KREDIT AKAUN Sehingga RM 25,000 15.00
RM 25,001 - RM 50,000 20.00
NEW ZEALAND KREDIT AKAUN Sehingga RM 25,000 15.00
RM 25,001 - RM 50,000 20.00
AUSTRALIA KREDIT AKAUN Sehingga RM 25,000 15.00
RM 25,001 - RM 50,000 20.00
THAILAND KREDIT AKAUN Sehingga RM 5,000 20.00
RM 5,001 - RM 10,000 30.00
RM 10,001 - RM 25,000 40.00
RM 25,001 - RM 50,000 50.00
VIETNAM KREDIT AKAUN / TUNAI / PENGHANTARAN KE RUMAH Sehingga RM 2,000 15.00
RM 2,001 - RM 4,000 20.00
RM 4,001 - RM 6,000 25.00
RM 6,001 - RM 8,000 30.00
RM 8,001 - RM 50,000 35.00

Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat