Produk

Kemudahan Pelanggan / Remittance
 
Remittance / Pengiriman Wang / BRIFast Remittance
Perkhidmatan ini adalah untuk Pindahan telegraf asing dan BRIFast Remittance

BRIFast Remittance *Ditawarkan di cawangan yang terpilih sahaja.


Pindahan telegraf asing di kenakan caj sebanyak RM22.00 di kaunter manakala RM10 sahaja jika melalui I-Rakyat

Pindahan BRIfast Remittance dikenakan caj sebanyak RM9.80 di kaunter
  • Cara yang selamat dan cepat bagi pindahan wang kepada penerima melalui saluran yang selamat
  • Lebih murah, alternatif yang selamat dan boleh dipercayai untuk pembayaran ke luar negara
  • Ditawarkan melalui perbankan internet (Pindahan Telegraf)
Dokumen yang diperlukan ialah Kad Pengenalan diri yang sah bagi warganegara atau permastautin tetap, passport bagi bukan warganegara termasuk permit kerja
  • Konsep syariah yang digunakan ialah Bai’sarf bagi kadar pertukaran Forex
  • Konsep syariah yang digunakan ialah Ijarah Khadamat bagi upah pindahan
  • Pembayaran terjamin
  • Tukaran Wang asing patuh Syariah
  • Perkidmatan ini di tawarkan kepada pelanggan yang mempunyai akaun simpanan dan akaun semasa-i
  • Di tawarkan kepada Individu dan bukan individu yang mempunyai pengenalan diri yang sah
Kadar pertukaran yang kompetitif sekiranya dibandingkan dengan institusi perbankan yang lain
   i.        Licence Number
Serial No. 00026
 
     ii.        Licensee
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
 
    iii.        Nature of Business
Licensed Money Services Business
 
    iv.        Type of Business
Remittance Business
 
     v.        Principal office address
Level 35, Menara 1, Menara kembar Bank Rakyat,  33, Jalan Travers, 50470 Kuala Lumpur
 
    vi.        Contact Number
Tele-Rakyat 1-300-80-5454
Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat