Produk Peribadi

Kemudahan Pelanggan / Pembayaran Bil Setempat
BIL YANG DIKELUARKAN OLEH CAJ
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) RM0.50
Majlis Amanah Raya (MARA) RM0.50
Majlis Perbadanan Jasin RM0.50
Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang (PBAPP) RM0.50
Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) RM0.50
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) RM0.50
Syarikat Air Terengganu (SATU) RM0.20
Tabung Haji (melalui iRakyat sahaja) RM0.60
Yayasan Bank Rakyat RM0.50
Yayasan Sarawak RM0.50
Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat