Produk Peribadi

Kemudahan Pelanggan / MEPS Serantau
Perkhidmatan ini membenarkan pelanggan membuat pindahan dana dari/ke akaun simpanan/semasa di bank-bank lain dengan menggunakan mesin ATM yang terlibat dengan rangkaian MEPS.
PERKARA JUMLAH
Caj per transaksi RM 12.00

Nota: *6% GST ditanggung oleh Bank Rakyat.

Caj yang dinyatakan adalah termasuk 6% GST sekiranyaada

Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat