Produk Peribadi

Kemudahan Pelanggan / MEPS Pindahan Segera (IBFT)
Perkhidmatan ini membenarkan pelanggan membuat pindahan dana dari/ke akaun simpanan/semasa di bank-bank lain dengan menggunakan i-Rakyat dan mesin ATM yang terlibat dengan rangkaian MEPS.
INDIVIDU
PERKARA SALURAN
IRAKYAT PERBANKAN MUDAH ALIH ATM
Fi dan Caj (RM per transaksi) RM0.50   RM0.50
Had Transaksi harian (RM per transaksi)

RM50,000 (berkongsi dengan had transaksi IBG)

  RM50,000 (berkongsi dengan had transaksi pengeluaran tunai)
Rujukan Pembayaran      
Rujukan pembayaran dan nama pembayar pada penyata bank penerima Tidak ditawarkan   Ya
Rujukan nama penerima dan rujukan pembayaran di penyata bank pembayar Tidak ditawarkan   Tiada
Waktu beroperasi 24jam   24jam
BUKAN INDIVIDU
PERKARA SALURAN
IRAKYAT COMMERCE PERBANKAN MUDAH ALIH ATM
Fi dan Caj (RM per transaksi)
Pemilik Tunggal, perkongsian, Perusahaan Kecil Sederhana dan Badan korporat yang lain

Tidak ditawarkan

  Tidak ditawarkan
Had Maksimum Transaksi (RM per transaksi)      
Pemilik Tunggal, perkongsian, Perusahaan Kecil Sederhana 1 dan Badan korporat yang lain Tidak ditawarkan   Tiada
Rujukan Pembayaran
Rujukan pembayaran dan nama pembayar pada penyata bank penerima Tidak ditawarkan   Tidak ditawarkan
Rujukan nama penerima dan rujukan pembayaran di penyata bank pembayar Tidak ditawarkan   Tidak ditawarkan
Waktu beroperasi Tidak ditawarkan   Tidak ditawarkan

1. Bagi sektor pembuatan, pulangan balik jualan tidak melebihi RM50 juta atau pekerja sepenuh masa tidak melebihi 200 pekerja; untuk perkhidmatan dan sektor-sektor lain, pulangan balik jualan tidak melebihi RM20 juta atau pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75 pekerja

Nota: *6% GST ditanggung oleh Bank Rakyat.
Caj yang dinyatakan adalah termasuk 6% GST sekiranya ada

Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat