Produk Peribadi

Kemudahan Pelanggan / Interbank GIRO (IBG)
INDIVIDU
PERKARA SALURAN
IRAKYAT PERBANKAN MUDAH ALIH ATM KAUNTER BANK
Fi dan Caj (RM per transaksi) RM0.10*   RM0.30* RM2.12
Had Transaksiharian (RM per transaksi) RM50,000 (berkongsi dengan had transaksi IBFT)   RM50,000 (berkongsi hadmaksimum) RM1 Juta
Rujukan Pembayaran        
Rujukan pembayaran dan nama pembayar pada penyata bank penerima Ya   Ya Ya
Rujukan nama penerima dan rujukan pembayaran di penyata bank pembayar Tiada   Tiada No
Future-dated payment Ya   Tiada No
Waktu beroperasi 24jam   24 jam Waktu Operasi Bank
BUKAN INDIVIDU
PERKARA SALURAN
IRAKYAT COMMERCE PERBANKAN MUDAH ALIH ATM KAUNTER BANK
Fi dan Caj (RM per transaksi)
Pemilik Tunggal, perkongsian, Perusahaan Kecil Sederhana 1 dan Badan korporat yang lain

RM0.10* per transaksi

PembayaranPukal: RM0.10* per transaksi

-

Tidak ditawarkan

RM2.12 per transaksi

PembayaranPukal: RM0.80 per transaksi
Had Maksimum Transaksi (RM per transaksi)
Pemilik Tunggal, perkongsian, Perusahaan Kecil Sederhana 1 dan Badan Korporat yang lain RM500,000

-

Tidak ditawarkan RM1 Juta
Rujukan Pembayaran
Rujukan pembayaran dan nama pembayar pada penyata bank penerima Ya

-

Tidak ditawarkan Ya
Rujukan nama penerima dan rujukan pembayaran di penyata bank pembayar Tiada

-

Tidak ditawarkan Tiada
Future-dated payment Tiada   Tidak ditawarkan Tiada
Waktu beroperasi

24 Jam

-

Tidak ditawarkan Waktu Operasi Bank

1. Bagi sektor pembuatan, pulangan balik jualan tidak melebihi RM50 juta atau pekerja sepenuh masa tidak melebihi 200 pekerja; untuk perkhidmatan dan sektor-sektor lain, pulangan balik jualan tidak melebihi RM20 juta atau pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75 pekerja

Nota: *6% GST ditanggungoleh Bank Rakyat.
Caj yang dinyatakanadalahtermasuk 6% GST sekiranyaada
Caj adalah percuma untuk warga emas dan orang kurang upaya

Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat