Produk Peribadi

Produk Peribadi / Kadar, Fi, dan Caj
Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 Februari 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.


Simpanan-i & Deposit-i

Akaun Simpanan-i
Kadar | Fi & Caj
Akaun Deposit-i
Akaun Semasa-i Elektronik (eCA-i)
Kadar | Fi & Caj
Akaun Simpanan-i Tabung Qurban
Kadar | Fi & Caj


Pembiayaan-i

Pembiayaan Perumahan-i

Pembiayaan Perumahan-i
Pembiayaan Perumahan-i ZEC
Pembiayaan Perumahan-i My 1st Home Scheme
Pembiayaan Perumahan-i Rumah Kedai
Pembiayaan Perumahan-i PR1MA
Kadar | Fi & Caj


Pajak Gadai-i

Pajak Gadai-i Ar-Rahnu
Kadar | Fi & Caj
Pajak Gadai-i Az-Zahab
Kadar | Fi & Caj
Pajak Gadai-i Ar-Rahnu Genius
Kadar | Fi & Caj


Kad-i


Lain-lain

Kad Rakan Pintar
Kadar | Fi & Caj
Kad Skuad Pengguna
Kadar | Fi & Caj
Kad Diskaun Siswa 1Malaysia
Kadar | Fi & Caj
Kad Rakyat
Kadar | Fi & Caj
CO-OP
Kadar | Fi & Caj


Saluran

i-Rakyat
Kadar | Fi & Caj
i-Rakyat Commerce
Kadar | Fi & Caj
Pusat Perbankan Elektronik e-Rakyat
Kadar | Fi & Caj


Kemudahan Pelanggan

Interbank GIRO
Kadar | Fi & Caj
MEPS Serantau
Kadar | Fi & Caj
Pindahan Segera (IBFT)
Kadar | Fi & Caj
Pembayaran Bil Setempat
Kadar | Fi & Caj
Perkhidmatan Tabung Haji
Kadar | Fi & Caj
SSPN-i
Kadar | Fi & Caj


Perkhidmatan Perbankan Umum

General Banking Services
Kadar | Fi & Caj


Perdagangan Kewangan Islam

Surat Kredit-i
Kadar | Fi & Caj
Jaminan Perkapalan-i
Kadar | Fi & Caj
Pungutan-i Bil Masuk
Kadar | Fi & Caj
Pembiayaan Modal Kerja Murabahah
Kadar | Fi & Caj
Penasihat Eksport Surat Kredit-i
Kadar | Fi & Caj
Pengesahan Kredit Surat Kredit-i
Kadar | Fi & Caj
Pungutan-i Bil Keluar
Kadar | Fi & Caj
Pembiayaan-i Bil Keluar
Kadar | Fi & Caj
Pembiayaan-i Bil Kredit
Kadar | Fi & Caj
Pembiayaan Dagangan Tawarruq
Kadar | Fi & Caj
Jaminan-i Bank
Kadar | Fi & Caj