Produk

Produk / Kadar, Fi, dan Caj

Simpanan-i & Deposit-i

Akaun Simpanan-i
Kadar | Fi & Caj
Akaun Deposit-i
Akaun Semasa-i Elektronik (eCA-i)
Kadar | Fi & Caj
Akaun Simpanan-i Tabung Qurban
Kadar | Fi & Caj


Pembiayaan-i

Pembiayaan Perumahan-i

Pembiayaan Perumahan-i
Pembiayaan Perumahan-i ZEC
Pembiayaan Perumahan-i Promosi
Pembiayaan Perumahan-i My 1st Home Scheme
Pembiayaan Perumahan-i Rumah Kedai
Pembiayaan Perumahan-i PR1MA
Kadar | Fi & Caj


Pembiayaan Kenderaan-i

Pembiayaan Sewa beli Kenderaan-i (An Naqlu 1)
Pembiayaan Kereta-i (An Naqlu 2)
Pembiayaan Sewa Beli-i Motorsikal Berkuasa Tinggi
Pembiayaan Kenderaan-i Motosikal Berkuasa Rendah


Pajak Gadai-i

Pajak Gadai-i Ar-Rahnu
Kadar | Fi & Caj
Pajak Gadai-i Az-Zahab
Kadar | Fi & Caj
Pajak Gadai-i Ar-Rahnu Genius
Kadar | Fi & Caj


Kad-i


Lain-lain

Kad Rakan Pintar
Kadar | Fi & Caj
Kad Skuad Pengguna
Kadar | Fi & Caj
Kad Diskaun Siswa 1Malaysia
Kadar | Fi & Caj
Kad Rakyat
Kadar | Fi & Caj
CO-OP
Kadar | Fi & Caj


Saluran

i-Rakyat
Kadar | Fi & Caj
i-Rakyat Commerce
Kadar | Fi & Caj
Pusat Perbankan Elektronik e-Rakyat
Kadar | Fi & Caj


Kemudahan Pelanggan

Interbank GIRO
Kadar | Fi & Caj
MEPS Serantau
Kadar | Fi & Caj
Pindahan Segera (IBFT)
Kadar | Fi & Caj
Pembayaran Bil Setempat
Kadar | Fi & Caj
Perkhidmatan Tabung Haji
Kadar | Fi & Caj
SSPN-i
Kadar | Fi & Caj
Western Union
Kadar | Fi & Caj


Perkhidmatan Perbankan Umum

General Banking Services
Kadar | Fi & Caj


Islamic Trade Financing

Letter of Credit-i
Kadar | Fi & Caj
Shipping Guarantee-i
Kadar | Fi & Caj
Inward Bills Collection-i
Kadar | Fi & Caj
Murabahah Working Capital Financing
Kadar | Fi & Caj
Export Letter of Credit Advising-i
Kadar | Fi & Caj
Letter of Credit of Credit Confirmation-i
Kadar | Fi & Caj
Outward Bills Collection-i
Kadar | Fi & Caj
Outward Bills Financing-i
Kadar | Fi & Caj
Credit Bills Financing-i
Kadar | Fi & Caj
Tawarruq Trade Financing
Kadar | Fi & Caj
Bank Guarantee-i
Kadar | Fi & Caj