Info Korporat

Info Bank / Misi dan Visi

Visi

Berkhidmat untuk komuniti, negara dan planet.

Misi

Menjadi pemangkin pembangunan negara yang diiktiraf di peringkat global melalui rangkaian perkhidmatan kewangan berlandaskan nilai Islam, keharmonian masyarakat dan kelestarian.